Vårfeiing 16. – 17. april

Vårfeiing blir gjennomført torsdag 16. april og fredag 17. april. Sørg for å flytte unna biler, tilhengere og annet som er til hinder på garasjetakene, i god tid før oppstart kl. 09.00, slik at resultatet av feiingen blir best mulig. Det vil ikke bli feid inne i garasjene, så her kan bilene bli stående. Biler kan plasseres på andre siden av veien mot skogen.

Vi minner også fortsatt om at det gjenstår noe raking av grus på gressplener. Spesielt tun 3 har behov for noe mer arbeid på gressplenene. Da får vi med oss dette når de starter feiingen. Grusen kan feies i mindre hauger for at feiebilen skal få det med seg.

Tusen takk!

Mvh
Styret