Byggestøy fra Røykenveien nå i kveld

Kommunen skal renovere vannledningen langs Røykenveien i sommer. I dag onsdag 17. juni blir det en del byggestøy fra dette arbeidet frem til kl 23. Det er ikke til å unngå, da dette er arbeid de ikke kan få utført på dagtid på grunn av trafikken på veien. Det kan også bli midlertidig endret kjøremønster. 

Innkalling til ordinært årsmøte i Korpåsen Boligsameie den 15. juni 2020

Grunnet Korona-situasjonen ser styret det vanskelig å avholde årsmøte og samtidig overholde myndighetenes anbefalinger om smittevern.

Styret har derfor vedtatt å avholde årets årsmøte uten fysisk oppmøte, ved å benytte en digital avstemmingsfunksjon på vår hjemmeside. Dette fordrer at eierne som ønsker å avgi stemme må logge seg inn. 

Har du en ny epostadresse eller du får ikke logget deg inn på hjemmesiden vår www.korpasenboligsameie.no, send en epost til regnskap@boalliansen.no, så sender vår forretningsfører deg en invitasjon for innlogging på hjemmesiden. 

For å ivareta at eierne kan stille spørsmål eller komme med kommentarer/protokolltilførsler, foregår denne «møteformen» over flere dager, men det vil være den siste dagen når stemmer telles opp og protokollen skrives som regnes som møtedato.

Se vedlagt innkalling for mer informasjon om frister og hvordan årsmøtet gjennomføres.

PS: Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet. Det er kun en stemme per seksjon. Leietakere har rett til å uttale seg (sende inn spørsmål/kommentarer). En seksjonseier kan la en fullmektig delta på «møtet» og stemme på sine vegne. Fullmektig må da be styret om å få oversendt stemmeseddel for manuell utfylling. Fullmakten må sendes styret sammen med stemmeseddelen innen fristen.