Byggestøy fra Røykenveien nå i kveld

Kommunen skal renovere vannledningen langs Røykenveien i sommer. I dag onsdag 17. juni blir det en del byggestøy fra dette arbeidet frem til kl 23. Det er ikke til å unngå, da dette er arbeid de ikke kan få utført på dagtid på grunn av trafikken på veien. Det kan også bli midlertidig endret kjøremønster.