Nytt fra styret

Ordinært årsmøte 2020

Til seksjonseierne i Korpåsen boligsameie

Ordinært årsmøte 2020

Det vises til sameiets vedtekter:

9-2 Tidspunkt for årsmøtet (esl §§ 41 & 42)
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april .

Korpåsen boligsameie vil avholde ordinært 23. april 2020.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 28. februar 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes på e-post til: styret@korpasen.no

Hilsen

Styret v/Korpåsen boligsameie, 11/2/20

En liten oppsummering av året

Det har vært flere saker for styret i år og vi ønsker å dele med dere noen av de viktigste sakene.

Garasjeanlegget

Ladenettverk
Alle ladestasjonene er koblet opp i et nettverk slik at avlesning av forbruket lastes direkte opp i datasystemet til forretningsføreren vår BBS. Kvaliteten på avregningen løftes derved til et høyere nivå. For å ha nok strøm til alle er det nå montert dynamisk laststyring, og dette vil medføre at noen vil oppleve at det tar lenger tid å lade. Oppgraderingen til dynamisk laststyring belastes både nye og gamle brukere av ladestasjonene, i tillegg til et bidrag fra Fylkeskommunen som dekker ca ¼ del.

Lys og skilting
Det har blitt montert bedre lys i trappeoppgangene ved garasjene og ute på veggen over informasjonstavlene. Det er også bestilt skilt for merking av seksjonsnummer til alle garasjeplasser. Disse vil monteres på nyåret.

Salg av garasjeplasser
Styret forbereder salg av to garasjeplasser og tar sikte på å gjennomføre også dette på nyåret.

Infrastruktur

Elektro
Avvikling av felles måling/distribusjon: Et komplisert prosjekt som skal gjennomføres i henhold til pålegg fra NVE. Styret kom ikke i mål med dette i 2019, med arbeidet fortsetter i 2020. Det er utpekt en referansegruppe for styret i denne saken.

Vann og avløp
Trykkregulering: Det er ingen trykkregulering av tappevannet på Korpåsen. Det er grunnen til at flere opplever høyere trykk i blandebatteri på kjøkken og bad enn det som er normalt. Styret har derfor engasjert en VA-konsulent som vil komme med sine anbefalinger i løpet av kort tid. Styret vil så forespørre aktuelle rørleggerfirmaer, og tar sikte på at prosjektet blir ferdig i løpet av 2020.

Gass
I forbindelse med årets service ble det montert gassmålere for fjernavlesning. Norsk Gassnett leser nå av forbruket via oppkoblet nettverk.

Bygningsmassen

 1. Råtne håndløpere på utvendige trapper er skiftet ut.
 2. Takrenner og snøfangere er skiftet på tun 5.
 3. Franske terrassedører er skiftet der det var behov.
 4. Etablert tak over to nødutganger til garasjene.
 5. Gjennomført befaring innen andre prioriterte felter
  1. Bytting av tak av plast.
  2. Gjennomgang av kaldloft
  3. Lekkasjer i utvendige boder
  4. Gass og branntilsyn

Planlegging av vedlikehold i 2020

For første gang har vedlikeholdsplanen, som har vært under arbeide flere år, blitt benyttet som verktøy for planlegging av vedlikehold og budsjettering. Dette vil være et viktig verktøy i årene fremover for å sikre forutsigbarhet til nødvendige investeringer.

Godt nytt år til alle seksjonseiere og beboere!

Mvh
Styret

Høytid for boligbrann

Jul og nyttår er høytid for boligbranner. Her er syv enkle grep som reduserer brannfaren i leiligheten:

1. Hold filteret på kjøkkenviften din rent
Bytt gjerne til metallfilter som kan kjøres i oppvaskmaskinen. Dette får du kjøpt på f.eks. Asker trelast nede på Bondibru (med rabatt for våre beboere).

2. Gå aldri fra et rom med levende lys
Bruk aldri lysmansjetter eller lysestaker av tre eller annet brennbart materiale.

3. Skru av julebelysning om natten
Plugg ut kontakten på innvendig julebelysning om natten og når du ikke er hjemme.

4. Benytt kun belysning ute som er beregnet for utebruk
Utvendig julebelysning og eventuell skjøteledning skal være godkjent for utebruk, og skal være koblet i utvendig kontakt. Før aldri ledninger ut gjennom vinduer eller dører.

5. Sjekk ladere til telefoner, nettbrett, PC-er og annet oppladbart utstyr
Hvis de blir så varme at de er ubehagelige å holde i så er de brannfarlige. Klipp i så fall ledningen og kast som el-avfall. Lad ikke oppladbart utstyr når du sover eller ikke er tilstede.

6. Sjekk støpsler og ledninger
Sjekk at alt av ledninger, støpsler og skjøteledninger er i god stand. Bytt ut hvis du er usikker.

7. Bruk av husholdningsartikler og hvitevarer
Vær våken og tilstede når du bruker komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

Sjekk også brannvernutstyret i leiligheten din:

1. Brannvarslerne
Når støvsugde du dem sist?

2. Brannslukningsapparatet
Står det der du trenger det? Når snudde du dem sist? Har du sjekket om trykket står på grønt?

3. Vannslangen
Står den koblet til inne og klar til bruk? Når testet du den sist?

4. Brannteppe
Har du skaffet deg et brannteppe? Har du det tilgjengelig? Vet du hvordan du bruker det?

5. Branntauet
Har du branntau? Er det på plass? Er det helt?

Hilsen

Styret

Gasskontroll og nye fjernavleste forbruksmålere

Alle leiligheter med gass har nå fått gjennomført den årlige gasskontrollen og service av gasspeisen. Nytt av året er at det er installert automatiske forbruksmålere i de utvendige gass-skapene. Det betyr at vi ikke lenger behøver å lese av og rapportere gassmålerstand slik som tidligere. Dette gjøres ved fjernavlesing av Norsk Gassnett.

De som ønsker å ha jevnlig kontroll over sitt forbruk, kan enkelt gjøre dette selv. De nye målerne har blank skjerm (intet synlig ) når du åpner skapet ute. Måleren har tre knapper på høyre side. Du trykker hardt på den midterste GRØNNE knappen og får så opp en rekke tall som dernest forsvinner og erstattes av ditt forbruks tall i kbm. Merk det er 3 desimaler bak forbruket, disse tas ikke med. Over forbrukstallet står bokstaven T.

I forbindelse med skiftet av målerne kan det forekomme at noen får en avregning etter målerstanden på disse, dersom det er noe forbruk av betydning siden forrige avregning. For de nye målerne vil det komme avregning 3 ganger i året, første gang ved årskiftet. Normal utsendelse av faktura 2-3 uker etter avlesning.

Informasjon om gasspeisen og gassmåling er også lagt ut her på våre sider: Gasspeis

Mvh
Styret

Flytting av hengere for vinteren

Parkeringsplassen er et fellesområde som i hovedsak skal benyttes som gjesteparkering. Slik det er nå vil tilhengerne utgjøre en ulempe for brøyting og tilgjengelige parkeringsplasser på vinteren. Tilhengere som nå er plassert på fellesområder risikerer å bli skadet ved brøyting og vil risikere å oppta plass for biler.

Styret anmoder seksjonseiere som har tilhenger om å plassere de på motsatt side av parkeringsplassen mellom tun 4 og tun 5. På det flate området ned mot skogen der stien til starter.

Ta kontakt med styret om du er usikker på hvor denne plasseringen er.

Mvh Styret

Tilsyn av gass- og brannvarslingsutstyr

Det har den siste tiden kommet informasjon til seksjonseiere om ulike kontroller innen brannvarslings- og gassutstyr.

Det vil i år bli gjennomført ettersyn og kontroll av gass- og brannvarslingsutstyr i alle seksjoner/boliger. Det er i år både kontroller fra Asker kommune og interne kontroller i regi av styret i Korpåsen Boligsameie med Norsk Gassnett og Boligbrann AS (Gownes AS). Slike ettersyn er sameiet lovmessig pålagt og det er styrets forpliktelse å sørge for at det gjennomføres.

Følgende kontroller vil bli gjennomført:

 1. Kontroll av utvendig og innvendig gassanlegg (inkl. peis), utføres av Norsk Gassnett
 2. Kontroll av brann- og varslingsutstyr, inkl peis, utføres av Asker og Bærum Brannvesen (Asker kommune)
 3. Ettersyn og kontroll av brannvarslings- og slukkingsutstyr, utføres av Boligbrann AS (Gowens AS)

Kontrollene kom dessverre ganske tett på hverandre og med informasjon tett på aktuell dato for gjennomføring. Vi ber om forståelse for at dette må gjennomføres, men skal sørge for bedre koordinering ved neste gjennomføring.

Mvh

Styret


Bytte av terrassetak i plast

Til seksjonseiere som har terrassetak i plast som er skadet:

Det er planer om å starte arbeidet med å bytte ut terrassetakene i plast som er skadet. Dersom du har skade på taket, enten hull eller andre skader – så setter vi pris på om du melder fra til styret innen søndag 27. oktober.

Oppgi navn, tlf nr og hus nr i svaret til oss per e-post: styret@korpasen.no

Hilsen oss i Styret

Utsatt: Informasjonsmøte 22/10

Informasjonsmøte er utsatt!

Grunnet at det i de siste dagene har kommet frem ny data må vi diskutere behandlingen av strømmen videre.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Hilsen Styret

Styret har i lang tid arbeidet med avvikling av felles avlesning av strøm i sameiet og overgang til individuell måling med automatiske strømmålere. Dette arbeidet er blitt langt mer komplisert og kostbart enn hva som tidligere har vært antatt.

Styret finner det derfor tvingende nødvendig å legge problemstillingene frem for alle seksjonseiere på et informasjonsmøte den
22. oktober i Oslofjordmuseet.

Møtet arrangeres i samarbeid med Korpefaret Boligsameie, som har de samme utfordringer som oss. På møtet vil Hafslund og vårt konsulentfirma ECT delta.

ALLE seksjonseiere oppfordres til å møte!!

Agenda

 1. Åpning, velkomst til beboere og presentasjon av gjester fra ECT og Hafslund Nett
 2. Gjennomgang av historikk vedr. avvikling av fellesavlesning av strøm og overgang til individuell automatisk strømavlesning med smartmålere.
 3. Styrets vurderinger, konsulentbistand, møter, tekniske-, lov og forskriftsmessige, samt juridiske vurderinger. Finansiering.
 4. Spørsmål
 5. Styrets konklusjon og vedtak.

(NB! Dette er et informasjonsmøte, ikke et sameiemøte).

Endring av forsikringsselskap

Styret vil informere om at sameiet fra og med. 15. september 2019, har byttet forsikringsselskap fra Tryg til Gjensidige. Dette gjelder forsikringene for alle eventuelle utvendige skader og skader som sameiet etter våre vedtekter vil være ansvarlig for. Ny egenandel er kr 10 000, mot tidligere kr 6 000. Bytte av forsikringsselskap vil gi sameiet betydelige besparelser for identiske forsikringsvilkår.

Lekkasje ned til utvendig bod?

Sameiet planlegger å starte arbeidet med å bytte ut membraner på terrasser på inngangsparti i 2 etasje, da det er innrapportert flere lekkasjer ned i boden i 1. etasje. For å få en oppdatert oversikt mht prioritering av hvor vi bør starte opp bes det om en tilbakemelding hvor det er lekkasje slik at sameiet kan ta en vurdering av hvor det haster mest med utskifting av membran. Tilbakemelding bes innen en uke , dvs innen 13. september 2019.

Til seksjonseiere som har bygget ut kaldloftet

Styret ønsker å få den totale oversikten over de øvre leiligheter der utbygging av loftsbod på kaldloftet er blitt gjennomført. Med tanke på brannsikkerhet og fremtidig kommunal godkjenning av slik utbygging, er det svært viktig at alle som har bygget ut kaldloftet i sine seksjoner, meddeler dette snarest mulig til styret, innen 30. september 2019. Gjerne med opplysning om hvem som har utført arbeidet. Dersom arbeidet også er meldt inn til kommunen og godkjenning foreligger, vil vi svært gjerne ha opplysning om dette også.

Oppgradering av billading

Kapasiteten på ladesystemene er i de fleste garasjene overskredet og for å ha strøm nok til nåværende og framtidig behov blir alle laderne knyttet opp i et felles system for laststyring og online avlesning/fakturering. Det blir samtidig også «ryddet opp» i systemet med tanke på standardisering. Ørnulf Wiig AS starter i disse dager på dette oppdraget som forventes å ta ca to uker. I denne perioden er det risiko at det på dagtid kan bli noen driftsforstyrrelser på ladesystemene.

Avregning av strøm for perioden 01.11.18 – 01.06.19 i Korpåsen Boligsameie

Forretningsfører har nå utført avregning av strøm for sameiet for perioden 01.11.18 – 01.06.19 og seksjonseiere vil få tilsendt faktura. Grunnlaget for fakturering er som følger: Fakturaer fra Fjordkraft for perioden november – april, som gjelder energi og nettleie (energiledd, forbruksavgift, fastledd og effektledd) utgjør kr. 1.446.664,22. Innrapporter forbruk er 1.177.136 kWh. Dette gir en pris per kWh = 1,23. Tidligere innbetalt a-kontobeløp for perioden november – mai (7 mnd) er trukket fra på fakturaen. For dere som har ladepunkt til el-bil inngår også avregning for perioden 15.11.18 – 01.06.19 på fakturaen. Målerstand er avlest av styret. I seksjoner hvor det har vært eierskifter er avregningen basert på overtakelsesdato.

Dyrehold

Styret har mottatt noen klager på løse hunder i vårt boligområde og vil derfor henvise påny til våre ordensregler: Beboerne kan holde dyr så fremt det ikke er til vesentlig ulempe for øvrige beboere. Eierne skal til enhver tid ha et tilpasset tilsyn med dyrene. Hver leilighet kan ha inntil to dyr. Dispensasjon kan søkes skriftlig og begrunnet til styret. Båndtvang og poseplikt gjelder på hele Korpåsen året rundt, også på friområdene. Brukte hundeposer kastes som restavfall. Katteeiere skal holde et egnet kattetoalett tilgjengelig for katten. I tillegg til ordlyden i våre ordensregler bør det nevnes at det er viktig for hundeeiere å ta spesielt hensyn til barn som ikke er vant til hunder og ofte kan være redde for livlige dyr, selv om disse er aldri så snille. Hovedregelen for oss alle bør være: Påpek på en ordentlig måte avvik overfor hundeiere som ikke følger reglene og ikke tar tilstrekkelig hensyn til andre. Hvis det ikke hjelper, så er styret rette klageinstans.
Styret i Korpåsen Boligsameie

Varsel om graving i vei – omkjøring

Melding fra Finstad og Jørgensen:

I begynnelsen av kommende uke er det oppstart med tilkoblingsarbeider for vann og avløp i veien utenfor Korpåsen 185. I den sammenheng vil veien bli stengt og det vil bli skiltet omkjøring. Det vil bli skiltet omkjøring ihht vedlagt skiltplan. Det vil sannsynlig vis være mulig å gå forbi på fortauet, men vi anmoder alle med barn om å gå alternativ vei av sikkerhetsmessige grunner.

Arbeidene antas ferdigstilt til fredag 24.05 dersom arbeidene går som planlagt og at det ikke oppstår uforutsette ting som gjør at det blir mer jobb enn først antatt!

I forbindelse med arbeidene kan det også bli noe ekstra støy, men vi prøver å begrense så mye som mulig.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører – men vi skal prøve å gjøre det så smidig som mulig.

 

Mvh styret

på vegne av Finstad og Jørgensen

 

Vedlegg omkjøring: Korpåsen – Finnstad og Jørgensen AS

 

Husk å merke sykkelen din

Husk å merke sykkelen din om den står i sykkelboden. Alle sykler som står i felles sykkelboder skal være merket med navn og adresse. Det vil bli opprydding i sykkelbodene på dugnaden, arrangert per tun. Se oppslag på døren til sykkelbodene om hva som hører hjemme her.

Frist for å merke syklene er før dugnaden, 7. mai. Etter dette vil umerkede sykler bli fjernet. Så håper vi at vi får litt bedre plass og en mer ryddig sykkelbod for alle.