Nytt fra styret

Pass på barna ved snøhaugen!

Fra og med denne sesongen kan barn ikke leke på, i eller ved oppmåkte snøhauger uten at det står en voksen og passer på. Dette for å redusere risikoen for tragiske ulykker ved måking.

Denne sesongen vil måking og strøing bli utført av Vethe Maskin AS. Foran garasjeportene og på garasjetakene skal det bli måkt før kl. 07.00, mens tunene og gangveier som hovedregel måkes mellom kl. 07.00 og 14.00.

Spørsmål eller tilbakemeldinger på måking eller strøing skal rettes til styret på epost, og ikke til Vethe Maskin.

Mangler du nøkkel til bommen eller garasjen?

Dersom det er behov for en ekstra nøkkel til bommen eller garasjen kan du nå bestille opp dette. Nøkkelen som bestilles opp går ikke til inngangsdøren og du trenger heller ikke å oppgi nøkkelnummer dersom du har gått over til kodelås på inngangsdøren din.

Bestilling gjøres på vanlig måte ved å sende e-post til styret. Oppgi at det gjelder bom eller garasje, samt hvilket tun det gjelder for. Navn og adresse må oppgis ved bestilling. Vi minner om at bommen må lukkes for å få ut nøkkelen. Har du glemt nøkkelen i bommen, send e-post til styret.

Har du husket å merke sykkelen din?

Fra og med i høst skal alle sykler som står i de felles sykkelbodene i  garasjene alltid være merket med navn og adresse. Sykler som ikke er merket vil bli kjørt bort. Det samme gjelder ting som ikke hører hjemme i denne boden. Se nye oppslag på døren til sykkelbodene.

Frist for å merke syklene er 1. desember. Etter dette vil umerkede sykler bli kjørt bort.

Reparasjon av tak

Det foregår for tiden reparasjon av takene med nye takstein. Sperrebånd er satt opp for å sikre områdene det arbeides med. Det er Sigurd Fossli AS gjennomfører utbedring og reparasjon, og arbeidet skal være ferdigstilt i utgangen av november.

 

 

 

 

Bussholdeplassen holder stengt fra 12. november

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt fra 12. november til 2. desember. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.

Har du ryddet parkeringsplassen din?

Parkeringsplassene i parkeringsanlegget skal være fri for alt annet enn kjøretøy og dekk. Dette for å redusere brannfare, og redusere sameiets forsikringsutgifter. Dette er også nødvendig for at styret nå skal kunne bestille spyling og ny oppmaling av plassene i garasjene.

Formelt er dette fastsatt i sameiets ordensregler, som er enstemmig vedtatt av årsmøtet. I punkt 5 heter det «I garasjen skal det som hovedregel kun oppbevares kjøretøy og dekk. Skiboks, kajakk og tilsvarende kan likevel oppbevares i egnet oppheng i taket over plassen.» 

Styret har minnet om dette tidligere, men vi ser at det er mange som fremdeles bruker parkeringsplassen sin som bod. Vi setter derfor nå ny frist for opprydding til 1. desember 2018. Etter dette vil gjenværende gjenstander bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.

Er røykvarslerne dine i orden?

Seksjonseierne må selv ta ansvar for at røykvarslerne i deres leilighet er i orden.

Sameiets seriekoblede røykvarslere er koblet til strømnettet. De er også utstyrt med et 9-volts batteri i tilfelle strømbrudd. Når det er tid for å skifte dette gir varsleren et lite pip med 40 sekunders mellomrom. Varsleren krever et alkalisk 9-volts batteri av beste kvalitet. Bruksanvisning for skifte av batteri finner du her.

Husk også å sjekke at brannslukningsapparat og brannslange er i orden. Les mer om brannsikkerhet hos Asker og Bærum Brannvesen.

 

Service på innvendig og utvendig gassanlegg i uke 41

I uke 41 (8-12 oktober) vil det bli gjennomført service av gassanlegget, både innvendig og utvendig.

Beboere med gass vil få informasjon hovedsakelig via e-post (eller post) med tider for service for sin seksjon/bolig. Det er svært viktig at servicepersonell får tilgang til boligen i det gitte tidspunktet, og dersom du ikke har mulighet til å være hjemme, hør om en nabo kan låse opp. Det er dessverre ikke mulig å bytte tidspunkt.

Følgende vil bli gjort:

  • Utvendig service
  • Innvendig peisservice
  • Sjekk av målerskap slik at de er koblet til korrekt bolig

Viktig: Ikke benytt peisen samme dag som det skal gjøres service.

Service vil bli gjort av Norsk Gassnett AS.

 

Lyst til å luke?

Har du lyst til å luke litt for en god sak? På fellesarealene våre vokser det flere uønskede
arter, men det er særlig to styret gjerne vil ha hjelp til å få ryddet bort: Burot og
Kanadagullris.

Burot er en stor plage for allergikere, mens Kanadagullris er en svartelistet miljøversting. De kan lukes på samme måte: trekk stengelen rett opp uten å brekke stilken. Bruk hansker. Det er ikke så farlig om du ikke får opp hele roten.

Det du drar opp kan legges på kompostplassen ved hjørnet av fotballbanen. Styret vil sørge
for at det ikke blir spredning derfra.

Vi oppfordrer alle som har hage til å sjekke om det står Burot eller Kanadagullris i hagen.
Selv en liten plante kan spre mange frø, så vi vil gjerne ha hjelp til å få bort alt.

Bussholdeplassen vår holdes stengt i hele august

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt hele august. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.

Montering av bommer til tunene

Årsmøtet 2017 vedtok at det skulle settes opp bom ved innkjøringen til hvert tun. Arbeidet med oppsett av bommene vil bli påbegynt denne uken.

Det vil fortsatt være anledning til å kjøre inn på tunet ved spesielle tilfeller, som angitt i sameiets ordensregler punkt 4: Kjøring på tunet

Bommene vil være utstyrt med to låsesylindere. Den ene benyttes av utrykningskjøretøy, den andre kan du selv benytte med den originale husnøkkelen, den som også går til garasjen. Nøkkelen vil ikke kunne fjernes fra låsen, før bommen er lukket.

Dersom du har behov for å bli hentet av taxi eller lignende ved døren, anbefaler styret at du ber sjåføren komme til døren din for å hente nøkkel, slik at han/hun selv kan låse opp porten og kjøre inn.

Har du spørsmål, send e-post til styret.

Midlertidig forbud mot grilling på Korpåsen

Etter anbefaling fra Asker og Bærum Brannvesen har styret i dag innført et midlertidig forbud mot bruk av åpen ild utendørs, her under all bruk av kullgrill, engangsgrill og bålpanner. Dette gjelder både hager, balkonger og fellesarealer. Forbudet gjelder frem til brannvesenet hever brannvarselet for Asker kommune.

Unntak gjelder for bruk av gassgrill, så lenge denne er i god stand og brukes riktig. Pass særlig på at gasslangen ikke har gått ut på dato. Se produksjonsmåned på slangen. Gasslangen er trygg i inntil fem år, og kun i to år om grillen har stått lagret utendørs.

17. mai på Korpåsen!

Som vanlig blir det uformell 17. mai-feiring på fotballbanen fra kl. 16.00. Alle er velkomne!

Ta med noe å sitte på, og grillmat om du ønsker. Griller vil være tilgjengelige, og det vil bli arrangert noen enkle leker for barna. God 17. mai!

Lyst til å dyrke dine egne gulrøtter?

Visste du at du som beboer i ett av de fire sameiene Korpefaret, Korpeplassen, Korpåsen eller Norddalplassen kan dyrke grønnsaker i egen kasse i parsellhagen ved barnehagen? Eller kanskje du har lyst til å ha noen tomatplanter i drivhuset?

Førstkommende søndag (06.05) er det dugnad i parsellhagen fra kl. 12.00. Stikk gjerne innom om du har lyst til å vite mer om prosjektet. Ledige kasser blir tildelt interesserte. Sjekk også hjemmesiden til prosjektet for mer info: www.gullhellaparsellhager.com.

Vårdugnad tirsdag 15. mai

Vårdugnaden i sameiet blir i år avholdt tirsdag 15. mai fra kl. 17.30.

Det er satt av midler for innkjøp til hvert tun for blomster, krukker, redskaper, nye benker o.l. Servering av pølser, kake og annet må dekkes av tunene.

Mer informasjon kommer i egne oppslag på tunene, og tunkontakt vil også informere om aktuelle oppgaver ved dugnadens oppstart. Har du en oppgave du mener burde tas tak i, meld fra til tunkontakten din. Vi minner om at det ikke må kuttes i busker eller trær på sameiets eiendom.

Har du ikke anledning til å delta på selve dugnaden, meld fra til tunkontakten din slik at du kan få en oppgave å gjøre i forkant av dugnaden.

Vårfeiing torsdag 26. april

Vårfeiing blir gjennomført torsdag 26. april. Sørg for å flytte unna biler, sykler, tilhengere og annet som er til hinder på garasjetakene og tunene i løpet av onsdag, slik at resultatet av feiingen blir best mulig. Det vil ikke bli feid inne i garasjene, så her kan bilene bli stående.

Rak gjerne ut fra plener og eget inngangsparti så vaktmesteren kan få dette med seg.

Husk årsmøtet førstkommende onsdag!

Styret minner om årsmøte (tidligere sameiermøte) onsdag 11. april 2018, kl. 18:30. Møtet avholdes i auditoriet til Oslofjordmuseet i Vollen. Trenger du noen å sitte på med? Spør en nabo, mange skal samme vei som deg.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.