Nytt fra styret

Husk å fjerne is på vinduene i skråtak

Styret oppfordrer alle seksjonseiere som bor i toppetasjene med skråtak å ta ansvar for vinduene sine. I løpet av vinteren legger snøen seg på vinduene og blir til is. Det er lett for at seksjonseier får skade på tak og vindu når dette smelter. Vi oppfordrer alle i toppetasjene til jevnlig å sjekke vinduene sine og fjerne is. Mer detaljer om takvinduene kan leses her.

Det er flere tiltak som bør gjøres for å forebygge skader i løpet vinteren:

Fjerne istapper: Å fjerne istapper fra takrennene bidrar til at takrennene holder seg og ikke minst at beboere ikke får istappene i hodet.

Avfallshåndtering og kildesortering

Styret minner om avfallshåndtering og kildesortering.

På hvert tun i sameiet vårt finnes det et utendørs avfallsrom. Her finner du beholdere for matavfall, restavfall, papir/papp og plast. Beholderne er tydelig merket med hvilke fraksjoner som skal i hvilken beholder, og det finnes også oppslag i avfallsrommet om hvordan avfallet skal sorteres.

Har du større esker eller pappemballasje, må du benytte felles kontainer som står oppstilt ved innkjøringen til garasjen på tun 3. Husk å brette pappen godt sammen.

Skal du kaste andre fraksjoner, f.eks. farlig avfall eller elektronisk avfall, skal dette leveres inn til f.eks. Yggeset avfallspark.

Lurer du på når avfallet hentes hos deg? Her finner du Asker kommunes hentekalender. Til mobilen din kan du laste ned appen ‘Min renovasjon’ helt gratis, som viser den samme informasjonen.

Ny runde med flytting av biler i kveld

Det er kommet mye snø de siste dagene og det er behov for en ny runde med flytting av biler i kveld fra felles parkeringsplasser.

Alle felles parkeringsplasser skal måkes i morgen, tirsdag 05. februar, mellom 06:00 og 16:00. Styret ber derfor alle som har bil parkert på felles parkeringsplass om å flytte denne i kveld. Felles parkeringsplasser er alle de som ikke er under tak. Biler kan parkeres midlertidig langs veien Korpåsen, på motsatt side av fortauet.

Ordinært årsmøte 2019

Til seksjonseierne i Korpåsen boligsameie

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til sameiets vedtekter:

9-2 Tidspunkt for årsmøtet (esl §§ 41 & 42)
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april .

Korpåsen boligsameie vil avholde ordinært årsmøte 10. april 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 10. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes på e-post til: styret@korpasen.no

Hilsen

Styret v/Korpåsen boligsameie, 30/2/19

Biler må flyttes i kveld!

Alle felles parkeringsplasser skal måkes i morgen, tirsdag 29. januar, mellom 06:00 og 16:00. Styret ber derfor alle som har bil parkert på felles parkeringsplass om å flytte denne i kveld. Felles parkeringsplasser er alle de som ikke er under tak. Biler kan parkeres midlertidig langs veien Korpåsen, på motsatt side av fortauet.

Måk gjerne for naboens dør

Nå snør det godt på Korpåsen, og styret oppfordrer alle som vil og kan til å hjelpe en nabo eller to med måkingen. Du trenger ikke spørre først, for alle er glade for å komme til måkt dør. Det skal stå snøskuffer og snøspader i boden på tunet, du kan eventuelt også høre med en nabo om å låne deres snøskuffe.

Kiwi åpner på Bondibru

Torsdag 24. januar kl. 10.00 åpner Kiwi en ny stor butikk på Bondibru, rundt hjørnet for Fargerike og XL-Bygg. Butikken får åpningstid man-lør fra kl. 07.00- 23.00.

Kiwi reklamerer med åpningsfest til og med lørdag formiddag, med aktiviteter og åpningstilbud. Se vedlagt annonse: Fullformat kundeavis KIWI Bondi 2019

Husk at vi har fått en ny tursti ned fra Korpåsen til Bondibru, slik at det blir under 700 meter å gå fra sameiet til den nye butikken. Turstien starter mellom tun 4 og tun 5 inn i skogen over veien.

Hva skal jeg gjøre med juletreet?

Er du usikker på hva du skal gjøre med juletreet ditt nå som jula er over? Ikke sett det på balkongen eller dump det ute i naturen. Juletrær skal legges i en haug ved siden av kontaineren for papp, ved porten til garasjen på Tun 3.

Og når kontaineren først er nevnt: fint om alle bruker denne til alt av grovere papp, slik at vi får bedre plass i papirdunkene på tunene.

Høytid for boligbrann

Jul og nyttår er høytid for boligbranner. Her er syv enkle grep som reduserer brannfaren i leiligheten:

1. Hold filteret på kjøkkenviften din rent
Bytt gjerne til metallfilter som kan kjøres i oppvaskmaskinen. Dette får du kjøpt på f.eks. Asker trelast nede på Bondibru (med rabatt for våre beboere).

2. Gå aldri fra et rom med levende lys
Bruk aldri lysmansjetter eller lysestaker av tre eller annet brennbart materiale.

3. Skru av julebelysning om natten
Plugg ut kontakten på innvendig julebelysning om natten og når du ikke er hjemme.

4. Benytt kun belysning ute som er beregnet for utebruk
Utvendig julebelysning og eventuell skjøteledning skal være godkjent for utebruk, og skal være koblet i utvendig kontakt. Før aldri ledninger ut gjennom vinduer eller dører.

5. Sjekk ladere til telefoner, nettbrett, PC-er og annet oppladbart utstyr
Hvis de blir så varme at de er ubehagelige å holde i så er de brannfarlige. Klipp i så fall ledningen og kast som el-avfall. Lad ikke oppladbart utstyr når du sover eller ikke er tilstede.

6. Sjekk støpsler og ledninger
Sjekk at alt av ledninger, støpsler og skjøteledninger er i god stand. Bytt ut hvis du er usikker.

7. Bruk av husholdningsartikler og hvitevarer
Vær våken og tilstede når du bruker komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

Sjekk også brannvernutstyret i leiligheten din:

1. Brannvarslerne
Når støvsugde du dem sist?

2. Brannslukningsapparatet
Står det der du trenger det? Når snudde du dem sist? Har du sjekket om trykket står på grønt?

3. Vannslangen
Står den koblet til inne og klar til bruk? Når testet du den sist?

4. Brannteppe
Har du skaffet deg et brannteppe? Har du det tilgjengelig? Vet du hvordan du bruker det?

5. Branntauet
Har du branntau? Er det på plass? Er det helt?

Pass på barna ved snøhaugen!

Fra og med denne sesongen kan barn ikke leke på, i eller ved oppmåkte snøhauger uten at det står en voksen og passer på. Dette for å redusere risikoen for tragiske ulykker ved måking.

Denne sesongen vil måking og strøing bli utført av Vethe Maskin AS. Foran garasjeportene og på garasjetakene skal det bli måkt før kl. 07.00, mens tunene og gangveier som hovedregel måkes mellom kl. 07.00 og 14.00.

Spørsmål eller tilbakemeldinger på måking eller strøing skal rettes til styret på epost, og ikke til Vethe Maskin.

Mangler du nøkkel til bommen eller garasjen?

Dersom det er behov for en ekstra nøkkel til bommen eller garasjen kan du nå bestille opp dette. Nøkkelen som bestilles opp går ikke til inngangsdøren og du trenger heller ikke å oppgi nøkkelnummer dersom du har gått over til kodelås på inngangsdøren din.

Bestilling gjøres på vanlig måte ved å sende e-post til styret. Oppgi at det gjelder bom eller garasje, samt hvilket tun det gjelder for. Navn og adresse må oppgis ved bestilling. Vi minner om at bommen må lukkes for å få ut nøkkelen. Har du glemt nøkkelen i bommen, send e-post til styret.

Har du husket å merke sykkelen din?

Fra og med i høst skal alle sykler som står i de felles sykkelbodene i  garasjene alltid være merket med navn og adresse. Sykler som ikke er merket vil bli kjørt bort. Det samme gjelder ting som ikke hører hjemme i denne boden. Se nye oppslag på døren til sykkelbodene.

Frist for å merke syklene er 1. desember. Etter dette vil umerkede sykler bli kjørt bort.

Reparasjon av tak

Det foregår for tiden reparasjon av takene med nye takstein. Sperrebånd er satt opp for å sikre områdene det arbeides med. Det er Sigurd Fossli AS gjennomfører utbedring og reparasjon, og arbeidet skal være ferdigstilt i utgangen av november.

 

 

 

 

Bussholdeplassen holder stengt fra 12. november

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt fra 12. november til 2. desember. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.

Har du ryddet parkeringsplassen din?

Parkeringsplassene i parkeringsanlegget skal være fri for alt annet enn kjøretøy og dekk. Dette for å redusere brannfare, og redusere sameiets forsikringsutgifter. Dette er også nødvendig for at styret nå skal kunne bestille spyling og ny oppmaling av plassene i garasjene.

Formelt er dette fastsatt i sameiets ordensregler, som er enstemmig vedtatt av årsmøtet. I punkt 5 heter det «I garasjen skal det som hovedregel kun oppbevares kjøretøy og dekk. Skiboks, kajakk og tilsvarende kan likevel oppbevares i egnet oppheng i taket over plassen.» 

Styret har minnet om dette tidligere, men vi ser at det er mange som fremdeles bruker parkeringsplassen sin som bod. Vi setter derfor nå ny frist for opprydding til 1. desember 2018. Etter dette vil gjenværende gjenstander bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.

Er røykvarslerne dine i orden?

Seksjonseierne må selv ta ansvar for at røykvarslerne i deres leilighet er i orden.

Sameiets seriekoblede røykvarslere er koblet til strømnettet. De er også utstyrt med et 9-volts batteri i tilfelle strømbrudd. Når det er tid for å skifte dette gir varsleren et lite pip med 40 sekunders mellomrom. Varsleren krever et alkalisk 9-volts batteri av beste kvalitet. Bruksanvisning for skifte av batteri finner du her.

Husk også å sjekke at brannslukningsapparat og brannslange er i orden. Les mer om brannsikkerhet hos Asker og Bærum Brannvesen.

 

Service på innvendig og utvendig gassanlegg i uke 41

I uke 41 (8-12 oktober) vil det bli gjennomført service av gassanlegget, både innvendig og utvendig.

Beboere med gass vil få informasjon hovedsakelig via e-post (eller post) med tider for service for sin seksjon/bolig. Det er svært viktig at servicepersonell får tilgang til boligen i det gitte tidspunktet, og dersom du ikke har mulighet til å være hjemme, hør om en nabo kan låse opp. Det er dessverre ikke mulig å bytte tidspunkt.

Følgende vil bli gjort:

  • Utvendig service
  • Innvendig peisservice
  • Sjekk av målerskap slik at de er koblet til korrekt bolig

Viktig: Ikke benytt peisen samme dag som det skal gjøres service.

Service vil bli gjort av Norsk Gassnett AS.

 

Lyst til å luke?

Har du lyst til å luke litt for en god sak? På fellesarealene våre vokser det flere uønskede
arter, men det er særlig to styret gjerne vil ha hjelp til å få ryddet bort: Burot og
Kanadagullris.

Burot er en stor plage for allergikere, mens Kanadagullris er en svartelistet miljøversting. De kan lukes på samme måte: trekk stengelen rett opp uten å brekke stilken. Bruk hansker. Det er ikke så farlig om du ikke får opp hele roten.

Det du drar opp kan legges på kompostplassen ved hjørnet av fotballbanen. Styret vil sørge
for at det ikke blir spredning derfra.

Vi oppfordrer alle som har hage til å sjekke om det står Burot eller Kanadagullris i hagen.
Selv en liten plante kan spre mange frø, så vi vil gjerne ha hjelp til å få bort alt.

Bussholdeplassen vår holdes stengt i hele august

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt hele august. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.

Montering av bommer til tunene

Årsmøtet 2017 vedtok at det skulle settes opp bom ved innkjøringen til hvert tun. Arbeidet med oppsett av bommene vil bli påbegynt denne uken.

Det vil fortsatt være anledning til å kjøre inn på tunet ved spesielle tilfeller, som angitt i sameiets ordensregler punkt 4: Kjøring på tunet

Bommene vil være utstyrt med to låsesylindere. Den ene benyttes av utrykningskjøretøy, den andre kan du selv benytte med den originale husnøkkelen, den som også går til garasjen. Nøkkelen vil ikke kunne fjernes fra låsen, før bommen er lukket.

Dersom du har behov for å bli hentet av taxi eller lignende ved døren, anbefaler styret at du ber sjåføren komme til døren din for å hente nøkkel, slik at han/hun selv kan låse opp porten og kjøre inn.

Har du spørsmål, send e-post til styret.