Sameiet velger representanter til styret fra hvert tun på sameiermøtet som avholdes innen utgangen av april hvert år. Styrets hovedansvar er å forvalte sameiernes felles interesser i samsvar med lov, vedtekter og vedtak. Styret plikter å ta opp saker som beboerne melder inn, og skal informere beboerne jevnlig om aktuelle forhold.

Her finner du oversikt over styrets sammensetning dette året. I tillegg til disse har sameiet tunkontakter og en valgkomité.


Styremedlemmer:

Ola Viken (Ekstern styreleder)
Tlf: 976 59 553

Harald Bjørnstad
Korpåsen 23 B
Tun 1

Steinar Daltveit
Korpåsen 35 C
Tun 2

Knut Olav Solheim
Korpåsen 73B
Tun 3

Ronny Ellefsen
Korpåsen 117C
Tun 4

Line Midtgaard
Korpåsen 139 A
Tun 5

Varamedlemmer:

Monica Grønning Tvervaag
Korpåsen 21 B
Tun 1

Ann Margrethe Isachsen
Korpåsen 33 B
Tun 2

Øyvind Kapstad
Korpåsen 67 B
Tun 3

Christine Huer
Korpåsen 105 B
Tun 4

Leif Ståle Nævestad
Korpåsen 141A
Tun 5