Det er valgkomiteen som forebereder valg av tunkontakter for hvert enkelt tun. Valget gjennomføres på sameiermøtet i april hvert år. Tunkontaktene har ansvar for ikke-vedtaksberettigete oppgaver, og må i vedtakssaker henvende seg til tunets styrerepresentant/styret. Tunkontaktens oppgaver:

  • Hjelpe beboere med spørsmål de har om tunet de bor på
  • Ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av dugnad på eget tun i samarbeid med vaktmester og styret
  • Administrere bruken av tunpengene og sørge for innkjøp når disse er klarert med tunets styrerepresentant og styret.
  • Være kontaktperson og koordinator ved miljøskapende tiltak for tunet, for eksempel tunfest.
  • Kontakte vaktmester ved avvik i henhold til hans arbeidsoppgaver for sameiet.
  • Videreformidle saker av felles interesse fra beboere til styrerepresentant/styre

Tun 1:
Silje Tundal
Korpåsen 29B

Tun 2:
Siw Karinen,
Korpåsen 53B

Tun 3:
Kristin Levinsen,
Korpåsen 89A

Tun 4:
Anette Ose
Korpåsen 123C

Tun 5:
Kristina Hedeman
Korpåsen 133B