Seksjonseiere kan søke styret om å få ta i bruk råloftet over leiligheten sin som privat loftsbod. Alt arbeid skal utføres eller kvalitetssikres av kvalifisert personell. Seksjonseieren er ansvarlig for at arbeidet blir fagmessig utført og dokumentert, og at loftsboden brukes som forutsatt.

Sameiet forutsetter at seksjonseieren stiller seg økonomisk og juridisk ansvarlig for eventuelle skader på bygningen som skulle følge av tiltaket. Dette ansvaret vil følge fremtidige eiere av seksjonen.

Tiltaket skal tilfredsstille følgende krav:

 • Loftsluken skal ha minimum brannklasse EI30/brannmotstand B30, være lufttett og godt isolert.
 • Veggfelt mot naboene skal ha minimum brannklasse EI60/brannmotstand B60.
 • Gulvplatene skal være godkjent for dette bruksområdet.
 • Loftsboden skal ha egen røykvarsler seriekoblet med røykvarslerne i underliggende etasjer. Denne skal installeres av autoriserte fagfolk.
 • Luftespaltene under taket skal holdes åpne for å sikre luftsirkulasjon.
 • Loftet skal ikke isoleres, og ikke varmes opp.

Regler for bruken av loftsboden

 • Oppbevaring av brann- eller eksplosjonsfarlige produkter på loftet er strengt forbudt.
  Dette gjelder alle varer som er merket med brann- eller eksplosjonsfare:

symboler

 • Seksjonseieren skal minst to ganger i året sjekke taket i loftsboden for synlige fukt eller vannskader. Finner man dette skal det snarest meldes styret per epost.

For at loftsboden skal få størst mulig bruksverdi anbefaler sameiet å:

 • velge en så stor stor loftsluke som det er plass til, med en trapp med minst 8 cm brede trinn.
 • plassere luken slik at trappen går opp i retning mønet, der takhøyden er størst.
 • legge gulvplater helt ut til sidene, slik at isolasjonen dekkes helt.
 • sikre at alle lamper, brytere og kontakter i loftsboden som er koblet til strømnettet minst har beskyttelsesklasse IP33. Bruk gjerne utstyr godkjent for bruk utendørs eller i våtrom.
 • få installert bryter med topolsbrudd i rommet under loftstrappen, slik at strømmen i loftsboden kan kuttes helt av når det ikke er folk der oppe.
 • være oppmerksom på at det i fuktig vær blir veldig rått i loftsboden, at det vinterstid blir like kaldt som det er ute og at det på de varmeste sommerdagene kan bli veldig varmt (>50°c).

Fastsatt av styret i Korpåsen boligsameie 13.11.2016, i henhold til eierseksjonsloven § 31.