Korpåsen boligsameie et av de svært få boligsameier/borettslag her i landet som er i stand til å gi samtlige beboere med parkeringsplass mulighet for elbillading.

Under finner du detaljer om løsningen sameiet har valgt og hvilke krav som settes til ladepunktet ditt. Dersom du ønsker å sette opp ladepunkt, må du sende en søknad til styret. Søknaden sendes til styret@korpasen.no.

DEFA/Saltoboks 572 og laststyring
Det elektriske anlegget i hvert garasjeanlegg har nå kapasitet til 10-11 ladepunkt, før det må innføres laststyring. Styret krever at samtlige ladepunkt for elbillading i sameiet skal utstyres med Saltoboks 572. Denne er forberedt for laststyring og tilfredsstiller sikkerhetsnormene for elbillading i NEK 400 fra 2014, blant annet med jordfeilbryter type B. Når kapasitetsgrensen i et garasjeanlegg blir nådd, vil det bli installert en styringsenhet i fordelingsskapet. Enheten kommuniserer med de enkelte Saltoboksene og sørger for at det ikke lades flere elbiler samtidig enn det elektriske anlegget tåler. Bakgrunnen for en standard infrastruktur med samme type ladeboks er at disse skal kommunisere på samme nettverk med en sentralenhet. Nettverket fungerer ikke om ladeboksene kommer fra ulike produsenter.

Installasjonsavtale
Styret har inngått en avtale med Ørnulf Wiig Installasjon AS som innebærer at seksjonseiere kan bestille Saltoboks 572 å få den levert og montert for 11.300 kr inkludert mva. I tillegg kommer pris for kabling fra fordelingsskapet til ladeboksen.

Øvrige utgifter ved ladepunkt
I tillegg punktene over vil seksjonseier som søker om ladepunkt bli fakturert kr 2200 som andel av utgiften til fordelingsskapene i garasjen. Når det blir innført laststyring, vil hver seksjonseier med ladepunkt bli fakturert kr 700 som andel av kostnaden for styringsenhetene. Strømforbruket for hvert ladepunkt vil bli avlest en til to ganger i året og fakturert seksjonseier.

Kostnadsoversikt for installasjon av ladeboks
DEFA/Saltoboks 572        11.300,-  (inkl mva)
Fordelingsskap                   2.200,-
Laststyringsenhet                700,-

Totalt uten kabling         14.200,-

I tillegg kommer kabling, 200,- pr meter fra ladeboks til fordelingsskapet.

Dersom du ønsker å sette opp ladepunkt, må du sende en søknad til styret. Søknaden sendes til styret@korpasen.no.