Ladepunkt for elbil
Her finner du detaljer om løsningen sameiet har valgt og hvilke krav som settes til ladepunktet for elbil.

Dersom du ønsker å sette opp ladepunkt, må du sende en søknad til styret.
Søknaden sendes til styret@korpasen.no

DEFA/Saltoboks 572 og laststyring
Styret krever at samtlige ladepunkt for elbillading i sameiet skal utstyres med Defa/Saltoboks 572. Denne er forberedt for laststyring og tilfredsstiller
sikkerhetsnormene for elbillading i NEK 400 fra 2014, blant annet med jordfeilbryter type B. Styringsenheten kommuniserer med de enkelte Saltoboksene og sørger for at det ikke lades flere elbiler samtidig enn det elektriske anlegget tåler. Bakgrunnen for en standard infrastruktur med samme type ladeboks er at disse skal kommunisere på samme nettverk med en sentralenhet. Nettverket fungerer ikke om ladeboksene kommer fra ulike produsenter.

Installasjonsavtale
Styret har inngått en avtale med Ørnulf Wiig Installasjon AS som innebærer at seksjonseiere kan bestille Saltoboks 572 å få den levert og montert for 11.300 kr inkludert mva. I tillegg kommer pris for kabling fra fordelingsskapet til ladeboksen.

Øvrige utgifter ved ladepunkt
I tillegg punktene over vil seksjonseier som søker om ladepunkt bli fakturert kr 2200 som andel av utgiften til fordelingsskapene i garasjen. I tillegg blir seksjonseier fakturert med kr 700 for andel i styringsenhetene. Strømforbruket for hvert ladepunkt vil bli avlest to ganger i året og fakturert seksjonseier.

Kostnadsoversikt for installasjon av ladeboks
DEFA/Saltoboks 572 11.300,- (inkl. mva)
Fordelingsskap 2.200,-
Laststyringsenhet 700,-
Totalt uten kabling 14.200,-

I tillegg kommer kabling, 200,- pr meter fra ladeboks til fordelingsskapet.