Ladepunkt for elbil
Her finner du detaljer om løsningen sameiet har valgt og hvilke krav som settes til ladepunktet for elbil.

Dersom du ønsker å sette opp ladepunkt, må du sende en søknad til styret.
Søknaden sendes til styret@korpasen.no

DEFA/Saltoboks 572 og laststyring
Styret krever at samtlige ladepunkt for elbillading i sameiet skal utstyres med Defa/Saltoboks 572. Denne er forberedt for laststyring og tilfredsstiller
sikkerhetsnormene for elbillading i NEK 400 fra 2014, blant annet med jordfeilbryter type B. Styringsenheten kommuniserer med de enkelte Saltoboksene og sørger for at det ikke lades flere elbiler samtidig enn det elektriske anlegget tåler. Bakgrunnen for en standard infrastruktur med samme type ladeboks er at disse skal kommunisere på samme nettverk med en sentralenhet. Nettverket fungerer ikke om ladeboksene kommer fra ulike produsenter. Strømforbruket pr. enhet avleses 2 ganger i året og belastes seksjonseier.

Installasjonsavtale
Styret har inngått avtale med Ørnulf Wiig Installasjon AS om levering og montering av ladestasjon. Seksjonseier kan selv bestille dette etter godkjent søknad til styret.

Kostnadsoversikt for installasjon av ladeboks
Ladestasjon, sikring, seriemåler og tilkobling til Cloudcharge: Kr. 11.200 + mva (kr, 14.000 inkl. mva).
I tillegg kommer kabling fra ladestasjon til skap, med kr. 200 + mva pr. meter. (kr. 250 inkl. mva pr. meter).