Sameiet har egne retningslinjer for private utvendige tiltak. Disse finner du her.