Er du usikker på bruk at gasspeis og gassanlegget? Info i Beboerpermen kan være til god hjelp. I tillegg finnes bruksanvisning for fjernkontrollen.

Styret har inngått avtale med Norsk gassnett for service av det innvendige gassanlegget. Ved problemer med gassanlegget i leiligheten skal du kontakte styret per epost. Dersom man ved gasslekkasje eller andre akutte hendelser skulle oppleve å ikke få fatt i styret, kan man kontakte Norsk Gassnett direkte. Utenom deres åpningstider vil man bli satt over til en døgnbemannet vakttelefon.

Ønsker du å se målerstanden på gassforbruket ditt?
De som ønsker å ha jevnlig kontroll over sitt forbruk, kan enkelt gjøre dette selv. De nye målerne har blank skjerm (intet synlig ) når du åpner skapet ute. Måleren har tre knapper på høyre side. Du trykker hardt på den midterste GRØNNE knappen og får så opp en rekke tall som dernest forsvinner og erstattes av ditt forbruks tall i kbm. Merk det er 3 desimaler bak forbruket, disse tas ikke med. Over forbrukstallet står bokstaven T.