Styret gjør oppmerksom på at det kun er seksjonseiere som kan bestille nøkkel, ikke leietakere. Avtalen vi har med låsesmed gir en pris pr. nøkkel på kr.292,- inkl.mva. (2017).

Slik bestiller du ekstra nøkkel:

Seksjonseier må sende en epost til styret@korpasen.no fra den epostadressen som er registrert i vårt system, med følgende informasjon:
– Navn på seksjonseier
– Seksjonsnummer
– Gateadresse
– Nøkkelnummer (står på nøkkelen din)
– Antall nøkler som bestilles
– Fakturaadresse til seksjonseier
– Beskjed om hvem nøkkelen/nøklene skal leveres til
– Telefonnummer for eventuelle spørsmål om levering

Ansvarlig styremedlem vil kontrollere bestillingen, og sende den videre til leverandør (Låsservice Trond Andersen AS), med kopi til seksjonseieren. Herfra og ut er bestillingen en sak mellom seksjonseier og leverandør.

Leverandøren produserer nøkkel og leverer til seksjonseier etter avtale (eventuelt leietaker der det er ønsket fra seksjonseiers side), og fakturerer så seksjonseier direkte.