Sameiet har fram til høsten 2015 hatt et laststyringssystem for strømforbruket i sameiet. Vinteren 2015 opplevde mange at systemet ikke virket som det skulle, og flere beboere opplevde at varmekabler og varmtvannsbereder koblet seg ut uten å koble seg på igjen. Systemet er nå koblet ut, og det blir ikke installert et nytt tilsvarende system.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle strømkunder skal få installert smarte strømmålere innen januar 2019. Hafslund står for installasjonen, og informasjon vil bli gitt når det er vår tur. Mer om smarte strømmålere kan du lese om hos NVE.