Har du opplevd at garasjeporten står åpen og ikke vil lukke seg? Nedenfor finner du fire tips for feilsøking, som i de fleste tilfeller vil løse problemet. Om ingen av tipsene virker, kontakt styret på styret@korpasen.no, som vil vi bestille service.

Fotocelle og refleks ved port
Nede ved siden av garasjeporten står en liten fotocelle som sender infrarødt lys mot en refleks på motsatt side. For at porten skal fungere må dette lyset reflekteres tilbake til fotocellen. Når lyset kommer tilbake, tennes en diode på toppen av fotocellen.

Når passasjen er fri og porten er åpen, skal porten begynne å stenge etter en innstilt tid. Blir forbindelsen mellom fotocellen og refleksen brutt mens porten holder på å stenge, vil porten åpne igjen. Hvis fotocellen ikke mottar lyset tilbake fra refleksen, vil den oppfatte at passasjen ikke er fri. Porten vil da ikke la seg lukke.

Hvis porten ikke vil la seg lukke bør du derfor først sjekke følgende:

  • Posisjon på refleks og fotocelle
    Hvis refleks eller fotocelle (eller begge) har kommet ut av stilling, må man for hånd forsiktig justere dem til forbindelsen gjenopprettes og lysdioden tennes.
  • Fukt på refleks
    Ved høyt fuktinnhold i luften kan det legge seg kondens på refleksen slik at den ikke reflekterer lyset tilbake til fotocellen. Tørk av refleksen slik at lysdioden tennes.

Rød stoppknapp / «Nødstopp»
Den røde stoppknappen ved siden av garasjeporten er portens nødstopp. Hvis denne står trykket inn, vil garasjeporten verken kunne åpnes eller stenges.

Hvis garasjeporten står, bør du sjekke følgende: Trekk den røde stoppknappen rett ut, og test funksjonen på garasjeporten ved å åpne eller stenge den med en av pilknappene. Funker det ikke å trykke inn pilknappen, forsøk å holde den inne en liten stund.

Inngangsdøren i porten
Dersom inngangsdøren i porten ikke er skikkelig lukket, vil garasjeporten bli stående nede. Kontroller at døren er lukket helt igjen.

Jordfeilbryter
Hvis punktene over ikke har løst problemet, kan man prøve å koble ut og inn jordfeilbryteren nede til høyre i det eldste sikringsskapet i garasjen. Sjekk så at sikringen til garasjeporten er slått på. (Hvis det ikke lar seg gjøre må styret bestille elektriker.)

Frikobling av porten ved strømbrudd
Porten drives av en elektrisk motor som står på veggen oppe til høyre. Ved strømbrudd må denne kobles ut, slik at porten kan åpnes manuelt. Trekk den røde snoren jevnt og varsomt ned, uten å rykke i snoren. Porten kan nå løftes opp for hånd. Pass på å løfte den helt opp, slik at den ikke faller ned av egen vekt.

Oppdatert: September 2017