Noen steder i området er det målt forholdsvis høye radonverdier. Radonforekomster kan som kjent ha store lokale variasjoner. Dersom du ønsker å foreta radonmåling i din egen leilighet anbefaler vi deg å ta kontakt med et firma som tilbyr dette. Oppdatert informasjon om radonmålinger finner du på nettsidene til Statens strålevern.