Røykvarsleren i boligen din er seriekoblet med røykvarslerne i boligen/boligene du har direkte over/under deg. Bruksanvisning til røykvarsleren finner du her: Bruksanvisning røykvarsler

Det kan også være greit å være oppmerksom på at varsleren krever et ni volts alkalisk batteri av høy kvalitet. Utbedring av feil på varsler må bestilles og bekostes av seksjonseier selv fra autorisert installatør, f.eks. Ørnulf Wiig Installasjon AS.