Is og snø må fjernes fra takvinduene for å unngå problemer med isdannelse og påfølgende lekkasjer forårsaket av smeltevann. Dette er spesielt viktig i perioder med mye snø og langvarig kulde. Selve lekkasjen oppstår i det snø smelter på glassflaten, men fryser til is igjen rett under vinduet. Dette fører til at issvullen demmer opp smeltevann, og så ledes inn i boligen.

Du finner mer info om hvordan man unngår lekkasjer hos Velux.