Det arrangeres dugnad i sameiet hver vår. Informasjon henges opp på oppslagstavler og det legges ut informasjon på nettsiden i god tid.