Korpåsen Boligsameie er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA, Forsikringsnummer 88775571.
Forsikringsskader og eventuelle spørsmål vedrørende disse skal meldes omgående til styret@korpåsen.no.